BRICKÓWKA, CZYLI PRASÓWKA OD BRICKA 21.12.2020

Kolejny tydzień za Nami – kolejna dawka socialowych newsów przed Nami! Co ciekawego w świecie social media w minionym tygodniu? Zapraszamy na najnowszą BRICKówkę, czyli prasówkę od Bricka!  TikTokchce wpełni zmaksymalizować swoje możliwości inaprawdę konkurować zdużymi graczami wprzestrzeni społecznościowej.eCommercebędzie kluczową ścieżką, zapewniającą twórcom więcej możliwości zarabiania naich treści, jednocześnie dostosowując ją dokolejnej dużej...

Czytaj więcej

TRENDY W PROJEKTOWANIU GRAFICZNYM. PROGNOZY NA 2021 ROK. CZĘŚĆ 1.

Koniec roku lada moment. Wświecie projektowania idesignu zawrzało. Jak będziewyglądał świat grafiki w2021? Pojawiły sięjuż pierwszeprognozynanadchodzący rok.Co nam przysienie?Podwzględem trendów może być dla nas naprawdę sporym zaskoczeniem. Rok2020przyniósłnam wiele niepewności iniepokoju. Nowy Rok toczas nazmiany. Więcej barw, mniej pesymizmu....

Czytaj więcej

BRICKÓWKA, CZYLI PRASÓWKA OD BRICKA 14.12.2020

Kolejnytydzień zaNami– kolejnadawka socialowych newsówprzedNami! Co ciekawegowświecie social mediawminionym tygodniu? Zapraszamy nanajnowsząBRICKówkę, czyliprasówkę odBricka! Instagram wykonał kolejny mały krok wkierunku zwiększenia swojej obecności whandlu elektronicznym. Stworzył pierwszy whistorii katalog świąteczny dozakupów ,wewspółpracy zwieloma wpływowymi osobami zWielkiej Brytanii. 12-stronicowy katalog...

Czytaj więcej

BRICKÓWKA, CZYLI PRASÓWKA OD BRICKA 7.12.2020

Kolejny tydzień za Nami – kolejna dawka socialowych newsów przed Nami! Co ciekawego w świecie social media w minionym tygodniu? Zapraszamy na najnowszą BRICKówkę, czyli prasówkę od Bricka!  Facebook poinformował w ubiegłym roku, że ok połowa konsumentów samochodów twierdzi, żerekomendacje od znajomych irodziny mają wpływ nadecyzję, jaką markę samochodu wybrać, a 77% wskazało, żeposty wmediach społecznościowych skłoniły ich dorozważenia zakupu lub leasingu...

Czytaj więcej

3 NAJLEPSZE PRAKTYKI WIDEO NA FACEBOOKU, KTÓRE POMOGĄ OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONE CELE!

Czytreści wideo są częścią Twojejwakacyjnej mieszanki marketingowej? ,,Wideo tonajskuteczniejszy rodzaj treści nawszystkich platformach społecznościowych imoże pomóc zwiększyć zaangażowanie, świadomość isprzedaż podkoniec roku.’’ Facebook oferuje unikalną kombinację narzędzi doopowiadaniahistorie,które sprawiają, żejest tojedno znajlepszych miejsc do: wyrażania siebie, rozwijania społeczności, zbliżania...

Czytaj więcej

BRICKÓWKA, CZYLI PRASÓWKA OD BRICKA 1.12.2020

Kolejny tydzień zaNami – kolejna dawka socialowych newsów przedNami! Co ciekawego wświecie social media wminionym tygodniu? Zapraszamy nanajnowszą BRICKówkę, czyli prasówkę odBricka! Itakoto drodzy Państwo historia zatacza koło… Snapchat pierwotnie stworzył format Stories, któryzostał następnie skopiowany przezFacebooka. Ten drugi...

Czytaj więcej