Pandemia wciąż wpływa na społeczeństwo, styl życia i pracy, utrwalając nowe sposoby komunikacji i zakupów. Trudno powiedzieć, jak długo będą utrzymywały się skutki obecnie trwającYCH, globalnych obostrzeń i jak znaczące będą dla firm, biorąc pod uwagę obecny stan. 

W tym kontekście interesujące jest przyjrzenie się najnowszemu raportowi Facebooka o stanie małych firm, który zawiera informacje na temat wpływu pandemii na małe i średnie firmy oraz tego, jak ten wpływ zmienia się w czasie.

Najnowsza aktualizacja to piąta część raportu o stanie małych firm Facebooka. Sieć społecznościowa śledziła dane z szeregu małych i średnich firm na całym świecie przez cały rok 2020, aby ocenić, jak sytuacja biznesowa radzi sobie w trudnych warunkach roku 2020.

Dane z najnowszego raportu Facebooka pokazują, że wiele firm jest nadal zmuszonych do zamknięcia z powodu pandemii, a tylko Europa i Ameryka Łacińska odnotowują zmniejszenie liczby zamykanych biznesów w ostatnim okresie.

,,Ponad połowa (56%) małych i średnich firm zanotowała niższą sprzedaż w porównaniu do tego samego 30-dniowego okresu w 2019 r.’’

Wiele krajów europejskich wraca teraz do surowych blokad, co będzie miało dalszy wpływ na wydatki konsumenckie. Z biegiem czasu coraz więcej firm musi także ponownie ocenić swoją zdolność przetrwania burzy finansowej. Z kolei coraz więcej regionów zgłasza bardziej stabilny wpływ na ogólną sprzedaż.

Mikroprzedsiębiorstwa – czyli małe i średnie firmy obsługiwane w większości przez jedną lub dwie osoby – wciąż natomiast odnotowują znaczące spadki, z kolei firmy zatrudniające do 10 pracowników – radzą sobie znacznie lepiej.

Trendy w zatrudnieniu nie wykazują jednak większych oznak wytchnienia, a większość małych i średnich firm zgłasza dalszy spadek zatrudnienia w ostatnim okresie.

,,Ponad jedna trzecia (34%) małych i średnich firm ogłosiła we wrześniu zmniejszenie liczby zatrudnienia w reakcji na pandemię’’. 

Istnieje wiele obaw, ponieważ zdecydowana większość działalności biznesowej pochodzi z małych i średnich firm, niemożliwe jest przewidzenie rozszerzonych skutków. W obliczu zwiększonych wydatków prowadzących do Świąt Bożego Narodzenia jest tu pewna pozytywna sytuacja i pewne oznaki, że spora część firm wychodzi na prostą i będzie w stanie się utrzymać. Wszystko wskazuje na to, że okres świąteczny da impuls w czasie zbliżających się świąt, jednak, kiedy gorączka sprzedaży dobiegnie końca, prawdopodobnie zobaczymy jeszcze większy wpływ, gdy firmy ocenią, w jakim punkcie się znajdują, aż do następnego etapu.

Niektóre kraje, które doświadczyły znacznego wzrostu liczby nowych zakażeń, w odpowiedzi na niepokojące wyniki, musiały rozszerzyć lub przywrócić środki blokujące, w postaci spowolnienia gospodarki, co nie jest dobrą wiadomością dla firm, które i tak stały na skraju bankructwa. 

Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych na podstawie V fali badań przyszłości biznesu, wskazują w najlepszym przypadku na wytrwałość w trudnych warunkach ekonomicznych dla wielu małych i średnich firm i pogorszeniu w wielu innych. Narastają wyzwania związane z płynnością funkcjonowania tych przedsiębiorstw. 

,,W czasie badania 21% mikroprzedsiębiorstw zostało zamkniętych, w porównaniu z 14% małych i średnich firm, z od jednego do dziewięciu pracowników i 13% małych i średnich firm zatrudniających 10 lub więcej pracowników.’’

Trwające skutki pandemii stanowią coraz większe obciążenie dla ograniczonych zasobów małych i średnich firm.  Business Survey będzie nadal monitorować te zmiany i oceniać odpowiednią politykę spostrzeżenia, które pojawiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Wśród małych i średnich firm, które zgłosiły spadek sprzedaży, ponad połowa odnotowała spadki aż o 50% lub więcej.  Mikroprzedsiębiorstwa, zdefiniowane jako te, które są własnością jednej osoby i są przez nią obsługiwane nieproporcjonalnie dotknęła pandemia w stosunku do większych małych i średnich firm. 

Z raportu wynika również, że ,,Ponad połowa (56%) małych i średnich firm wciąż odnotowuje niższą sprzedaż w porównaniu z tym samym 30-dniowym okresem w 2019 r.’’

W przypadku najmniejszych i małych przedsiębiorstw zaostrzyły się trudności na każdym etapie pandemii. Większy odsetek mikroprzedsiębiorstw również zgłosił spadek sprzedaży o ponad 50%. Spora część tych mikroprzedsiębiorstw podała, że otrzymały pomoc finansową, w szczególności dotacje rządowe, w stosunku do większych małych i średnich firm (liczby różnią się w zależności od kraju i regionu).  Jak mówi Facebook: ,,Jest to szczególnie ważne dla integracji w pięciu dotychczasowych badaniach ankietowych, średnio 49% mikroprzedsiębiorstw było prowadzonych przez kobiety w porównaniu z zaledwie 26% małych i średnich firm zatrudniających 10 lub więcej pracowników’’.

Jednak wciąż istnieje realne zagrożenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw, ponieważ to one ,,(…) są szczególnie narażone na długotrwałe spowolnienie gospodarcze’’. 

Małe i średnie firmy są głównym źródłem tworzenia wartości i zatrudnienia, reprezentując około 99% wszystkich przedsiębiorstw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z raportu Facebooka wynika także, że ,,Od 70% do 95% małych i średnich firm zatrudnia mniej niż 10 osób, a w większości krajów około połowa małych i średnich firm jest własnością jednej osoby i jest przez nią obsługiwana’’. Małe i średnie firmy mogą być bardziej narażone na długotrwałe spowolnienie gospodarcze, niż ich większe odpowiedniki z wielu powodów, co zostało podkreślone w pierwszej edycji Global Raport o stanie małych firm (Facebook / OECD / Bank Światowy 2020).  Należą do nich dostawy zależności łańcuchowe i rynkowe (Neagu 2016) oraz bardziej ograniczony dostęp do kredytów i środków finansowych zasobów (International Finance Corporation 2017), co oznacza większe uzależnienie od prądu przychody i zyski zatrzymane w celu sfinansowania ich wzrostu (Sak 2004).

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugerują, że osoby samozatrudnione bez pracowników, zaobserwowały silniejszy, negatywny wpływ na ich dochody i płatne godziny, niż osoby samozatrudnione lub zatrudniające pracowników (Blundell i Machin 2020). 

W związku z tym raport analizuje bardziej szczegółowo, jak mniejsze firmy, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa poradzą sobie z trwającymi skutkami pandemii.

Badanie Future of Business nadal monitorują bieżące potrzeby małych i średnich firm i ich stale zmieniające się wyzwania dotyczące rynku. Niniejszy raport przedstawia wyniki badania Wave V badania Future of Business 2020, w zakresie gromadzenia danych między Facebookiem, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bankiem Światowym, w celu przeprowadzenia ankiety wśród małych i średnich firm na całym świecie

Najnowszy raport o stanie małych firm na Facebooku można przeczytać w całości  tutaj .