Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.brick-media.pl/ (dalej „Strona Brick Media”). Administratorem strony oraz ADO (Administratorem Danych Osobowych) jest firma Brick Media Maciej Baryła ul. Bluszczowa 13 /7, 20-224 Lublin, NIP: 9462545690.  Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres kontakt@brick-media.pl 

W skrócie – najważniejsze informacje

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem Strony Brick Media, dodając komentarz pod opublikowanymi tam tekstami, zapisując się na szkolenie albo kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że pozostają one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Robimy to tylko wtedy, kiedy usługi takich podmiotów są konieczne dla prawidłowego działania Brick Media.
 1. Zbieramy informacje na temat Twoich odwiedzin Strony Brick Media za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Informacje te dotyczą m.in. podstron, które wyświetliły się na Twoim ekranie, czasu, przez jaki strona była otwarta oraz przejść pomiędzy konkretnymi podstronami. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC, które dotyczą usługi Google Analytics. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony Brick Media.
 1. Korzystamy z Facebook Pixel, narzędzia marketingowego, który umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook. Oznacza to wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony Brick Media.
 1. Na Stronie Brick Media masz możliwość korzystać z funkcji społecznościowych takich jak udostępnianie treści w różnych serwisach społecznościowych. Może to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych połączonych ze Stroną Brick Media.
 1. Czasem osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero, kiedy uruchomisz odtwarzanie wideo.
 1. W celu zarządzania komentarzami korzystamy z systemu Disqus, który wykorzystuje pliki cookies. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony Brick Media.
 1. Wykorzystujemy także własne pliki cookies w celu prawidłowego działania Strony Brick Media. Poniżej znajdziesz informacje szczegółowe, jeżeli te zamieszczone powyżej okazały się niewystarczające.

Polityka Prywatności – wersja pełna

 1. Administrator Danych Osobowych
  ADO jest firma Brick Media Maciej Baryła ul. Bluszczowa Bluszczowa 13 /7, 20-224 Lublin, NIP: 9462545690.
 2. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania poszczególnych danych osobowych. Wszelkie informacje na temat są wyszczególnione poniżej w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobno.
 3. Uprawnienia
  RODO zabezpiecza Twoje informacje i przyznaje Ci następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli określony cel przetwarzania jej wymagał.

Zasady realizacji powyższych praw zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Pamiętaj, że wykazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Jedynym wyjątkiem – prawem, które przysługuje Ci zawsze – jest prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zawsze masz także możliwość zwrócenia się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o danych, które posiadamy na Twój temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. W takiej sytuacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisz śmiało na adres kontakt@brick-media.pl.

 1. Bezpieczeństwo
  Gwarantujemy Ci, że dane, które nam przekazujesz, są poufne. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane te gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione do tego.
 2. Odbiorcy danych
  Nasi podwykonawcy, czyli podmioty świadczące nam usługi przy przetwarzaniu danych, świadczeniu Tobie usług lub realizacji zamówień, mogą przetwarzać Twoje dane. W zależności od celu przetwarzania Twoje dane osobowe powierzamy:
  • H88 S.A. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynek pocztowych Brick Media;
  • H88 S.A. – w celu zbierania i zarządzania wiadomościami otrzymanymi za pośrednictwem poczty e-mail;
  • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Drive, dla przechowywania materiałów elektronicznych oraz zbiorów danych;
  • FreshMail Sp z. o.o. – w celu korzystania z systemu FreshMail do wysyłania newslettera do osób, które wyraziły na to zgodę;
  • KFK Kozak Jolanta Kozak Biura rachunkowe – w celu księgowania transakcji oraz wystawiania faktur; 
  • PayU S.A. – w celu przechowywania oraz przetwarzania danych osób, które opłaciły szkolenie lub zakupiły eBook „Jak budować markę na Instagramie”;
  • Facebook, Inc. – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, w tym możliwości kierowania reklam do osób z wgranych baz maili;
  • H88 S.A. – przy świadczeniu dla nas usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej może potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Wszystkie podmioty, którym powierzamy Twoje dane osobowe i ich przetwarzanie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa tych danych wymaganych przez przepisy prawa. Ze względu na korzystanie z usług Google, Facebook oraz  H88 S.A. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. Przedsiębiorstwa te należą jednak do programu Privacy Shield i zobowiązują się do ochrony powierzonych danych zgodnie z europejskim prawem w tym zakresie.
 1. Cele i czynności przetwarzania

I. Rekrutacja
Jeśli chcesz aplikować na jedno z oferowanych stanowisk w Brick Media, które podane są na stronie https://brick-media.pl/kariera, musisz podać dane wymagane w formularzu na stronie danego ogłoszenia (m.in. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail), a także uzupełnić aplikację o CV w formie pliku elektronicznego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by aplikacja została przez nas rozpatrzona. Dane przekazane w związku z aplikacją na stanowisko w Brick Media przetwarzane są w celach:

  • analizowania i selekcji aplikacji oraz kontaktu z wybranymi kandydatami (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • przechowywania aplikacji na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości na to samo lub podobne stanowiska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody, jaką dajesz nam poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy wypełnianiu formularza). Dane zebrane w ramach rekrutacji na stanowiska w Brick Media są przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia rekrutacji na dane stanowisko. Ponadto, jeżeli wyrazisz na to zgodę w momencie składania aplikacji, Twoje dane przetwarzane będą także na potrzeby rekrutacji na to samo lub podobne stanowiska w przyszłości do momentu, aż wycofasz swoją zgodę poprzez wysłanie takiego żądania na kontakt@brick-media.pl  Sprostować dane podane w zgłoszeniu możesz za pośrednictwem wiadomości mailowe wysłanej na adres kontakt@brick-media.pl. Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona i zostanie usunięta z naszych baz niezwłocznie po otrzymaniu stosownego żądania na adres kontakt@brick-media.pl. W dowolnym momencie możesz także domagać się usunięcia Twoich danych z naszych baz, co wiąże się z tym, że Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona również w rekrutacji, podczas której podałeś nam swoje dane – stosowne żądanie wyślij na kontakt@brik-media.pl.  W stosunku do danych udostępnionych nam podczas aplikowania na stanowisko w Brick Media przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W tym celu wyślij nam wiadomość na kontakt@brick-media.pl.

II. Szkolenia
Jeśli chcesz zapisać się na oferowane przez nas szkolenia, które podane są na stronie https://brick-media.pl/szkolenia, musisz podać dane wymagane w formularzu na stronie danego szkolenia (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeżeli zapisujesz się na szkolenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nazwę firmy, adres jej siedziby i numer NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by zapisać się na szkolenie.
Dane przekazane w związku z zapisaniem się na szkolenie Brick Media przetwarzane są w celach

  • zawarcia i realizacji umowy zakupu szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wystawienia faktury, jeżeli sobie jej zażyczysz (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przechowywania danych w ramach archiwum i do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zebrane w ramach zapisów na szkolenia Brick Media są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy zakupu szkolenia. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Dodatkowo mamy obowiązek przechowywać faktury lub potwierdzenia płatności z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie masz możliwości sprostowania danych podanych w momencie zapisu po realizacji umowy zakupu szkolenia. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych ani żądać ich usunięcia. Przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie możesz domagać się zaprzestania przetwarzania danych ani usunięcia faktur lub potwierdzeń płatności. Możesz się natomiast sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych i żądać usunięcia Twoich danych z naszych baz po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Możesz to zrobić za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na kontakt@brick-media.pl. W stosunku do danych udostępnionych nam podczas zapisywania się na szkolenie przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W tym celu wyślij nam wiadomość na kontakt@brick-media.pl

III. Zakup eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’
Jeśli chcesz kupić ,,Jak budować markę na Instagramie?’’, co możesz zrobić na stronie https://brick-media.pl/, musisz podać dane wymagane w formularzu (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail oraz, jeżeli zapisujesz się na szkolenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nazwę firmy, adres jej siedziby i numer NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by kupić eBook ,,Jak budować markę na Instagramie?’’.
Dane przekazane w związku z zakupem eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’przetwarzane są w celach:

  • zawarcia i realizacji umowy zakupu eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wystawienia faktury, jeżeli sobie jej zażyczysz (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przechowywania danych w ramach archiwum i do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zebrane w ramach sprzedaży eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’ są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy zakupu  eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Dodatkowo mamy obowiązek przechowywać faktury lub potwierdzenia płatności z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W stosunku do danych udostępnionych nam podczas zakupu eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). W tym celu wyślij nam wiadomość na kontakt@brick-media.pl.

IV. Kontak
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu.

Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są w celach:

  • kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu);
  • archiwizacji korespondencji w taki sposób, by móc wykazać jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).

V. Newsletter
Aby zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię, co robisz zgadzając się na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane w związku z zapisaniem się do newslettera przetwarzane są w celu:

  • przesyłania newslettera i materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa dotyczącego chęci

otrzymywania tych materiałów). Dane będą przetwarzane podczas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy maili. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie maili, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, o czym mowa w art. 20 RODO. W tym celu wyślij nam wiadomość na kontakt@brick-media.pl.

VI Komentarze
Aby dodać komentarz na blogu Brick Media, który znajduje się pod adresem https://brick-media.pl/blog, musisz wypełnić formularz podając swój adres e-mail oraz imię. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc dodać komentarz. Komentarze obsługiwane są w systemie WordPress, który obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard St., Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie ich systemu odbywa się na podstawie Twojej akceptacji regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
Dane, które przekazujesz poprzez dodanie komentarza, wykorzystywane są w celu:

  • opublikowania komentarza na blogu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażona poprzez kliknięcie przycisku „Opublikuj”, aby dodać komentarz). Czas funkcjonowania komentarzy na blogu jest jednocześnie określeniem czasu przetwarzania Twoich danych. Możesz wcześniej poprosić o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Sprostować swoje dane przypisane do komentarza lub zażądać ich usunięcia możesz w każdej chwili. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz wykorzystać w ramach swojego konta użytkownika w systemie WordPress
 1. Technologie śledzące (m.in. pliki cookies)
  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (cookies trwałe).

I. Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle te pliki usunąć po opuszczeniu strony. Ważne jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

II. Cookies własne
Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić prawidłowe działanie strony. W szczególności dotyczy to kupowania eBooka ,,Jak budować markę na Instagramie?’’, zapisywania się na szkolenia oraz zgłaszania kandydatury na stanowiska w Brick Media. 

III. Cookies podmiotów trzecich
Nasza strona, tak jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje dostarczane przez podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies, które pochodzą od tych podmiotów. Są one wypisane poniżej:

a) Google Analytics
GA dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wykorzystując GA, opieramy się na naszym interesie uzasadnionym prawnie, który polega na tworzeniu i analizie statystyk, by móc optymalizować naszą stronę internetową. GA automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zebrane w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam też przechowywane. Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują GA, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostało przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

b) Facebook Pixel
Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia kierujemy do  Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania te realizujemy, opierając się na naszym uzasadnionym prawnie interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług. By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Brick Media Pixel Facebooka. W sposób automatyczny gromadzi on informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane na serwery Facebooka, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych i tam są także przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach naszej strony. W ramach informacji jednak zwracamy Twoją uwagę na fakt, że Facebook może łączyć te informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym także marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą od nas, a więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio tam: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Możesz jednak zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści z poziomu swojego konta na Facebooku. Facebook, Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.

c) Narzędzia społecznościowe
Na stronie Brick Media używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Pinterest. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetla naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.

d) Nagrania wideo
Na naszej stronie osadzamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim adresem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam są też przechowywane. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtwarzanie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

e) WordPress
Korzystamy z systemu WordPress w celu obsługi komentarzy na blogu. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Disqus, Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych – nie mamy na to wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Korzystasz z WordPress na podstawie umowy zawartej przez Ciebie z WordPress poprzez rejestrację w systemie i regulaminu, który trzeba zaakceptować, by móc korzystać z systemu. W ten sposób godzisz się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy WordPress. 

 1. Logi serwera
  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.