Wymiary grafik na fanpage. Aktualizacja – marzec 2021

Poraz kolejny wymiary irozmiary grafik naFacebooku uległy zmianie. Dlatego warto stale monitorować je, aby uniknąć graficznego faux pas. Jeśli będziemy wdalszym ciągu używać grafik wnieaktualnych rozmiarach tobardzo możliwe, żezostaną one rozpikselowane alboskompresowane. Poniżej podajemy aktualne wymiary grafik, video, animacji...

Czytaj więcej